Taantrik T'ippan'yaa
Sunday, August 06, 2006
 

Vind'ozvar SSLsahit Apaache inst'aol karn'yaas khaalilpramaan'e karaa:

 1. D'aunlod' karaa apache_2.2.2-win32-x86-no_ssl.msi:
  wget http://www.apache.org/dist/httpd/binaries/win32/apache_2.2.2-win32-x86-no_ssl.msi
 2. Apaache inst'aol karaa:
  msiexec /i apache_2.2.2-win32-x86-no_ssl.msi
 3. Apaache sarvis thaambvaa:
  net stop Apache2
 4. Apaache sarvislaa kaad'hun t'aakaa:
  "C:\Program Files\Apache Group\Apache2\bin\Apache2" -k uninstall
 5. Apaache maonit'ar la banda karaa, kinvaa khaalilpramaan'e tyaa proseslaa maaraa:
  taskkill /im apachemonitor.exe
 6. Aataa SSL baaynarisahit aslele Apaache distribyushan d'aaunlod' karaa. apache-2.2.2_openssl-0.9.8b.zip.

 7. Tumhi jyaa phold'armadhye Apaache inst'aol kelaat tyaa phold'armadhye tilaa anzip karaa, kinva kamaand'laainvarun suddha tumhi he karu shaktaa:
  unzip -o -d "c:/Program Files/Apache Group" apache-2.2.2_openssl-0.9.8b.zip
 8. SYSTEM graahakaalaa Apaache2 phold'arlaa purn'a adhikaar dyaa, kaaran' kadaachit anzip kartaanaa te kaad'hle gele asn'yaachi shakyataa aahe:
  cacls "C:\Program Files\Apache Group\Apache2" /E /G SYSTEM:F /T
 9. Aataa Apaachelaa SSLsahit sarvis mhan'un inst'aol karaa:
  "C:\Program Files\Apache Group\Apache2\bin\htttd" -D SSL -k install
 10. Antatah, Apaachelaa suru karaa:
  net start Apache2
 11. Aataa aapan' inst'aol kelelaa Apaache chaalat aahe ki naahi baghn'yaasaathi https://127.0.0.1/ var jaave. Sart'iphiket' svahastakrut aslyaamul'e tumhaalaa ek paop-ap disel ki sart'iphiket' aothaorit'i adnyaat aahe. Keval' 'Ok' klik karaa aan'i tumhaalaa Apaacheche kimaan mukhaprusht'ha disel.

 
Tuesday, May 09, 2006
 
IIS 6.0 kampreshan laagu karan'e

IIS 6.0 madhye kadhi kadhi ase vaat'ate ki veg itkaa mil'at naahi aahe. IIS 6.0 caa veg vaad'havin'yaasaat'hi khaalil gosht'i karaavyaa.

 
Friday, May 28, 2004
 
ASP.NET Web Matrix Project Guided Tour
 
Thursday, May 20, 2004
 
Yaa Vind'oz 2000 chyaa rimot'-aeksesaadhaarit niticaa utpaadakataavardhanasaat'hi vaapar karaa!
 
Wednesday, February 04, 2004
 
Vind'oz 2000 madhye Aaut'luuk 97 saadhaaran' upabhojakasaat'hi kase vaaparaave? Kaaran' Maaykrosaoft' ne ithe rivars koampaet'ibilitisaat'hi kaahi avasar dilelaa naahi aahe. Mhan'aje zar ka tumchyaa kampanine Vind'oz 2000 iti upgred' kele tar mag tumhaalaa Aofis suddha 97 pasun 2000 var upgred' karaave laagan'aar.
 
Thursday, October 09, 2003
 
sql sarvar 2000 madhun mysql madhye maahiti niryaat karn'e
 
Tuesday, October 07, 2003
 
faayarvaolz madhun aekt'iv d'irekt'ri replikeshan

Active Directory Replication over Firewalls - Microsoft Service Providers

 
 
Microsoft Exchange Server: Instant Messaging (IM) Tip: Deploying Exchange 2000 Instant Messaging Software in an Environment Other Than Windows 2000.: "Instant Messaging (IM) Tip: Deploying Exchange 2000 Instant Messaging Software in an Environment Other Than Windows 2000."

Ase kaahitari karaave laagn'aar aahe malaa maajhyaa kampanit.
 
 
Zar tumhaalaa ekaa saadhyaa mel sarvar chi garaz aahe tar maajhyaa mate tumhi ekschenj 2000/2003 sod'un kaahi dusre paahile paahilet tar bare hoil, kaaran ekschenj 2000/2003 kaahi saadhe mel sarvar nahit.

http://www.ipswitch.com/Products/Imail_Server/
http://www.stalker.com/CommuniGatePro/
http://www.kerio.com/kms_home.html
http://www.ntmail.co.uk/

Yaa paanaavar tumhi kaahi mel sarvars chya kimati an'i itaraanchi tyanbaddalchi mate vacu shaktaa:
http://www.epinions.com/ensw-Server_Software-All-Mail
 
Yaa blaog var mi maajhyaa sang'an'ak taantriki sambandhit t'ippan'yaa lihin'aar aahe. Xamasva, maatra yaa sarva t'ippan'yaa mi Somar lipit lihin'aar aahe. Kaa? Uddisht'a don aahet, pahile, malaa maazhe Maraat'hi fakkad karaace aahe. Aan'i dusre, malaa Somar lipi laa prasiddha karaace aahe.

ARCHIVES
08/01/2003 - 09/01/2003 / 09/01/2003 - 10/01/2003 / 10/01/2003 - 11/01/2003 / 02/01/2004 - 03/01/2004 / 05/01/2004 - 06/01/2004 / 05/01/2006 - 06/01/2006 / 08/01/2006 - 09/01/2006 /


Powered by Blogger