Taantrik T'ippan'yaa
Thursday, October 09, 2003
 
sql sarvar 2000 madhun mysql madhye maahiti niryaat karn'e
 
Tuesday, October 07, 2003
 
faayarvaolz madhun aekt'iv d'irekt'ri replikeshan

Active Directory Replication over Firewalls - Microsoft Service Providers

 
 
Microsoft Exchange Server: Instant Messaging (IM) Tip: Deploying Exchange 2000 Instant Messaging Software in an Environment Other Than Windows 2000.: "Instant Messaging (IM) Tip: Deploying Exchange 2000 Instant Messaging Software in an Environment Other Than Windows 2000."

Ase kaahitari karaave laagn'aar aahe malaa maajhyaa kampanit.
 
 
Zar tumhaalaa ekaa saadhyaa mel sarvar chi garaz aahe tar maajhyaa mate tumhi ekschenj 2000/2003 sod'un kaahi dusre paahile paahilet tar bare hoil, kaaran ekschenj 2000/2003 kaahi saadhe mel sarvar nahit.

http://www.ipswitch.com/Products/Imail_Server/
http://www.stalker.com/CommuniGatePro/
http://www.kerio.com/kms_home.html
http://www.ntmail.co.uk/

Yaa paanaavar tumhi kaahi mel sarvars chya kimati an'i itaraanchi tyanbaddalchi mate vacu shaktaa:
http://www.epinions.com/ensw-Server_Software-All-Mail
 
Yaa blaog var mi maajhyaa sang'an'ak taantriki sambandhit t'ippan'yaa lihin'aar aahe. Xamasva, maatra yaa sarva t'ippan'yaa mi Somar lipit lihin'aar aahe. Kaa? Uddisht'a don aahet, pahile, malaa maazhe Maraat'hi fakkad karaace aahe. Aan'i dusre, malaa Somar lipi laa prasiddha karaace aahe.

ARCHIVES
08/01/2003 - 09/01/2003 / 09/01/2003 - 10/01/2003 / 10/01/2003 - 11/01/2003 / 02/01/2004 - 03/01/2004 / 05/01/2004 - 06/01/2004 / 05/01/2006 - 06/01/2006 / 08/01/2006 - 09/01/2006 /


Powered by Blogger