Taantrik T'ippan'yaa
Wednesday, February 04, 2004
 
Vind'oz 2000 madhye Aaut'luuk 97 saadhaaran' upabhojakasaat'hi kase vaaparaave? Kaaran' Maaykrosaoft' ne ithe rivars koampaet'ibilitisaat'hi kaahi avasar dilelaa naahi aahe. Mhan'aje zar ka tumchyaa kampanine Vind'oz 2000 iti upgred' kele tar mag tumhaalaa Aofis suddha 97 pasun 2000 var upgred' karaave laagan'aar.
 
Yaa blaog var mi maajhyaa sang'an'ak taantriki sambandhit t'ippan'yaa lihin'aar aahe. Xamasva, maatra yaa sarva t'ippan'yaa mi Somar lipit lihin'aar aahe. Kaa? Uddisht'a don aahet, pahile, malaa maazhe Maraat'hi fakkad karaace aahe. Aan'i dusre, malaa Somar lipi laa prasiddha karaace aahe.

ARCHIVES
08/01/2003 - 09/01/2003 / 09/01/2003 - 10/01/2003 / 10/01/2003 - 11/01/2003 / 02/01/2004 - 03/01/2004 / 05/01/2004 - 06/01/2004 / 05/01/2006 - 06/01/2006 / 08/01/2006 - 09/01/2006 /


Powered by Blogger