Taantrik T'ippan'yaa
Tuesday, May 09, 2006
 
IIS 6.0 kampreshan laagu karan'e

IIS 6.0 madhye kadhi kadhi ase vaat'ate ki veg itkaa mil'at naahi aahe. IIS 6.0 caa veg vaad'havin'yaasaat'hi khaalil gosht'i karaavyaa.

 
Yaa blaog var mi maajhyaa sang'an'ak taantriki sambandhit t'ippan'yaa lihin'aar aahe. Xamasva, maatra yaa sarva t'ippan'yaa mi Somar lipit lihin'aar aahe. Kaa? Uddisht'a don aahet, pahile, malaa maazhe Maraat'hi fakkad karaace aahe. Aan'i dusre, malaa Somar lipi laa prasiddha karaace aahe.

ARCHIVES
08/01/2003 - 09/01/2003 / 09/01/2003 - 10/01/2003 / 10/01/2003 - 11/01/2003 / 02/01/2004 - 03/01/2004 / 05/01/2004 - 06/01/2004 / 05/01/2006 - 06/01/2006 / 08/01/2006 - 09/01/2006 /


Powered by Blogger