Taantrik T'ippan'yaa
Sunday, August 06, 2006
 

Vind'ozvar SSLsahit Apaache inst'aol karn'yaas khaalilpramaan'e karaa:

 1. D'aunlod' karaa apache_2.2.2-win32-x86-no_ssl.msi:
  wget http://www.apache.org/dist/httpd/binaries/win32/apache_2.2.2-win32-x86-no_ssl.msi
 2. Apaache inst'aol karaa:
  msiexec /i apache_2.2.2-win32-x86-no_ssl.msi
 3. Apaache sarvis thaambvaa:
  net stop Apache2
 4. Apaache sarvislaa kaad'hun t'aakaa:
  "C:\Program Files\Apache Group\Apache2\bin\Apache2" -k uninstall
 5. Apaache maonit'ar la banda karaa, kinvaa khaalilpramaan'e tyaa proseslaa maaraa:
  taskkill /im apachemonitor.exe
 6. Aataa SSL baaynarisahit aslele Apaache distribyushan d'aaunlod' karaa. apache-2.2.2_openssl-0.9.8b.zip.

 7. Tumhi jyaa phold'armadhye Apaache inst'aol kelaat tyaa phold'armadhye tilaa anzip karaa, kinva kamaand'laainvarun suddha tumhi he karu shaktaa:
  unzip -o -d "c:/Program Files/Apache Group" apache-2.2.2_openssl-0.9.8b.zip
 8. SYSTEM graahakaalaa Apaache2 phold'arlaa purn'a adhikaar dyaa, kaaran' kadaachit anzip kartaanaa te kaad'hle gele asn'yaachi shakyataa aahe:
  cacls "C:\Program Files\Apache Group\Apache2" /E /G SYSTEM:F /T
 9. Aataa Apaachelaa SSLsahit sarvis mhan'un inst'aol karaa:
  "C:\Program Files\Apache Group\Apache2\bin\htttd" -D SSL -k install
 10. Antatah, Apaachelaa suru karaa:
  net start Apache2
 11. Aataa aapan' inst'aol kelelaa Apaache chaalat aahe ki naahi baghn'yaasaathi https://127.0.0.1/ var jaave. Sart'iphiket' svahastakrut aslyaamul'e tumhaalaa ek paop-ap disel ki sart'iphiket' aothaorit'i adnyaat aahe. Keval' 'Ok' klik karaa aan'i tumhaalaa Apaacheche kimaan mukhaprusht'ha disel.

 
Yaa blaog var mi maajhyaa sang'an'ak taantriki sambandhit t'ippan'yaa lihin'aar aahe. Xamasva, maatra yaa sarva t'ippan'yaa mi Somar lipit lihin'aar aahe. Kaa? Uddisht'a don aahet, pahile, malaa maazhe Maraat'hi fakkad karaace aahe. Aan'i dusre, malaa Somar lipi laa prasiddha karaace aahe.

ARCHIVES
08/01/2003 - 09/01/2003 / 09/01/2003 - 10/01/2003 / 10/01/2003 - 11/01/2003 / 02/01/2004 - 03/01/2004 / 05/01/2004 - 06/01/2004 / 05/01/2006 - 06/01/2006 / 08/01/2006 - 09/01/2006 /


Powered by Blogger